Källkritik i historia, del 2: Varför källkritik?

Av: Andreas Krenz |
Tid:
14:56
|
|
          

Genomgång (14:56 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som ger förklarar varför källkritik är viktigt. Ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld.

5
Average: 5 (1 vote)