Källkritik i historia, del 1: Vad säger styrdokumenten?

Av: Andreas Krenz |
Tid:
9:35
|
|
          

Genomgång (9:35 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som ger en introduktion till källkritik inom historia (som historisk metod). För att lättare förstå begreppet granskas styrdokumenten - ämnesplanen för kurserna i historia (framförallt historia 1a1 och historia 1b). Vad säger t.ex. kunskapskraven? Ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld.

5
Average: 5 (1 vote)