Kalla kriget, del 2 - från terrorbalans till töväder

Av: Kenny Kvarnström |
Tid:
13:33
|
YouTube
          

Webbföreläsning (13:33 min) där SO-läraren Kenny Kvarnström fortsätter berätta om kalla kriget. Här berörs avkoloniseringen, terrorbalansen och Sovjetunionens fall. Till genomgången hör även följande frågor:
1. Vilka problem innebar avkoloniseringen för de Europeiska länderna?
2. Hur utnyttjade USA och Sovjetunionen avkoloniseringen?
3. Varför ville Kina bryta med Sovjetunionen och vad innebar detta för Sovjetunionen?
4. Förklara begreppet terrorbalans och vad det innebar för kalla kriget.
5. Beskriv Sovjetunionens problem.
6. Förklara begreppen Glasnost och Perestrojka.
7.Vad fick dessa reformer för effekt i Sovjetunionen?
8. Beskriv kortfattat hur Sovjetunionen föll samman.

4.2
Average: 4.2 (5 votes)