Jönköping under 1600-talet - stormaktens nya stad

          

Faktahäfte i pdf-format (25 sid) där du kan läsa om Jönköpings historia med fokus på 1600-talet. Materialet är framtaget i ABM-samarbete (Arkiv, Bibliotek, Museum) inom projektet Jönköpings stads historia.

4
Average: 4 (2 votes)