Jainismen - en okänd religion

          

Artikel i Tidningen Kulturen där du kan läsa om jainismen. Jainismen är en ganska okänd religion i väst. Det beror kanske på att den aldrig spreds utanför Indien såsom buddhismen som spreds i hela Asien. Jainismen har sina rötter i Indusdalens brahmanism som anses vara världens äldsta religion med dess indoariska skriftsamling, vedaböckerna, hinduismens heliga urkund från 1500-talet före vår tideräkning...

Kategorier:
4
Average: 4 (1 vote)