Introduktion till samhällsekonomi

Tid:
9:39
|

Genomgång (9:39 min) där SO-läraren Anders Lundström berättar kortfattat om samhällsekonomi och några av dess begrepp: tillväxt, BNP, HDI, import, export, inflation, ränta, deflation, Riksbanken, låg- och högkonjunktur, ekonomiska system,

Senast uppdaterad: 28 februari 2019
Publicerad: 28 februari 2019

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Samhällsekonomi

Om hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Vi ska också titta på pengars värde,...

Relaterade taggar

Konjunkturer

Konjunktur är ett begrepp som syftar på det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi. En...

Inflation

Inflation innebär att pengarna blir mindre värda vilket gör alla varor och tjänster dyrare...

Ekonomiska system

Statens ekonomi handlar först och främst om vilket ekonomiskt system som används. Det finns två...

SO-rummet tag typ

Lån och ränta

Här hittar du material med anknytning till lån och ränta i ett historiskt eller aktuellt perspektiv...

BNP och HDI

Välfärd kan mätas i olika mått som värderas olika. Ett gammalt och fortfarande vanligt mått på...

Flipped Classroom

Flipped Classroom eller "flippat klassrum" är en pedagogisk modell där läraren använder digitala...

Dokumentär och film

Film som historieberättande medium är en populär underhållningskälla, men fungerar också bra i...