Internationell säkerhetspolitik

          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbsida där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör Europas regionala säkerhet. Här kan du läsa om militär alliansfrihet, svenska försvarsmakten utomlands, FN-insatser, europeisk försvarspolitik, Nordic Battle Group, försvaret i andra länder m.m.

5
Average: 5 (1 vote)