Internationell säkerhet

På Säkerhetspolitik.se kan du lära dig mer om NATO:s utvidgning, säkerheten i världen, globalisering, Internationella brottsmåldomstolen (ICC) m.m. Webbplatsen drivs i statlig regi och tar upp frågor som berör vår gemensamma säkerhet.

Senast uppdaterad: 2 februari 2019
Publicerad: 17 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan...

Globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Relaterade taggar

Internationell rätt

Ett väl fungerande internationellt rättssystem behövs för att kunna skydda folk i världens länder...

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...