Internationell säkerhet

Bild:
          

På Säkerhetspolitik.se kan du lära dig mer om NATO:s utvidgning, säkerheten i världen, globalisering, Internationella brottsmåldomstolen (ICC) m.m. Webbplatsen drivs i statlig regi och tar upp frågor som berör vår gemensamma säkerhet.

5
Average: 5 (3 votes)