Industriella revolutionens förutsättningar och bakgrund

Bild:
          

På Komvux Gotlands hemsida hittar du en faktasida som behandlar den industriella revolutionens uppkomst i England under 1700-talet. Här ges en förklaring till varför den industriella revolutionen startade i England och inte t.ex. i Frankrike, som var både rikare och hade fler invånare. Du kan också läsa om vilka villkor som behövde vara uppfyllda för att en industriell revolution skulle äga rum. På sidan görs en jämförelse mellan England och Frankrike.

3.75
Average: 3.8 (4 votes)