Industriella revolutionen - orsaker och konsekvenser

Av: Caroline Jonsson Wallin |
Tid:
11:00
|
YouTube
          

Pedagogisk genomgång (11:00 min) där läraren Caroline Jonsson Wallin berättar om den industriella revolutionen ur olika perspektiv. Filmen berör urbaniseringen, nya jordbruksmetoder, uppfinningar, befolkningsökningen, triangelhandeln, ökade sociala klyftor, barnarbete, fackföreningarnas framväxt, transportrevolutionen o.s.v..

3.583335
Average: 3.6 (60 votes)