Idrotten som symbolisk religion

          

Artikel i nättidningen Alba där Kristian Gerner resonerar kring de olympiska spelens många riter. De olympiska spelen gjorde idrotten internationell. När de moderna olympiska spelen inleddes med spelen i Atén år 1896 var anknytningen till antiken uppenbar. Det faktum att det var olympiska spel medförde att tävlingarna fick inslag av riter, riter som ytterst var religiösa i den mening som de gamla grekerna och romarna lade i ordet...

4
Average: 4 (1 vote)