Humanitär intervention

På den statliga webbsidan Säkerhetspolitik.se kan du läsa en artikel om humanitär intervention. Enligt FN-stadgan har alla nationalstater rätt att styra sig själva utan ingrepp eller hot utifrån. Å andra sidan har omvärlden ibland rätt att ingripa militärt i ett land för att skydda en utsatt grupp och förhindra folkmord…

Senast uppdaterad: 25 februari 2020
Publicerad: 12 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Folkrätt och krigets lagar

Folkrätt är en del av internationell rätt. Internationell rätt kan beskrivas som regler som styr hur stater ska agera...

Relaterade taggar

Internationell rätt

Ett väl fungerande internationellt rättssystem behövs för att kunna skydda folk i världens länder...

Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

Folkfördrivning är precis som begreppet antyder en tvångsförflyttning av en viss folkgrupp från det...