Humanitär intervention

Bild:
          

På den statliga webbsidan Säkerhetspolitik.se kan du läsa en artikel om humanitär intervention. Enligt FN-stadgan har alla nationalstater rätt att styra sig själva utan ingrepp eller hot utifrån. Å andra sidan har omvärlden ibland rätt att ingripa militärt i ett land för att skydda en utsatt grupp och förhindra folkmord…

5
Average: 5 (1 vote)