Humanismens historia

          

Essä i Tidningen Kulturen där du kan läsa om humanismens historia. Humanismen och den kristna etiken lyfts ofta fram som grunden för det västerländska samhället. Religionshistorikern Christer Hedin ser närmare på dessa traditioner och deras betydelse för dagens samhälle…

3
Average: 3 (1 vote)