Historiesyn, del 4: Mentalitetshistoria - vad människor tänkt, tyckt och trott genom historien

Av: Andreas Krenz |
Tid:
10:23
|
|
          

Genomgång (10:23 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som förklarar begreppet mentalitetshistoria som handlar om vad människor tänkt, tyckt och trott genom historien. Mentalitetshistoria är ytterligare ett sätt att se på historien. Ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld. Passar såväl Historia 1a1, Historia 1b som Historia 2a och historia 3.

5
Average: 5 (1 vote)