Historiesyn, del 3a: Idealistiskt perspektiv vs matrialistiskt perspektiv - idéer eller ekonomi som historiens drivkrafter

Av: Andreas Krenz |
Tid:
9:49
|
|
          

Genomgång (9:49 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som förklarar vad ett idealistiskt perspektiv respektive materialistiskt perspektiv (materialism) är. Vad är skillnaden mellan dessa olika sätt att se på historien? Går det att förena dessa synsätt? Ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld. Passar såväl Historia 1a1, Historia 1b som Historia 2a och historia 3.

5
Average: 5 (1 vote)