Historia: Om orsaker och följder

Av: Andreas Krenz |
Tid:
7:54
|
|
          

Kort genomgång (7:54 min) av SO-läraren Andreas Krenz som berättar om analytiskt tänkande inom historia. Här används orsaker och följder till första världskriget som exempel.

3
Average: 3 (2 votes)