Hinduismens syn på döden

Bild:
          

Faktatext på studieförbundet Sensus webbplats där du kan läsa om synen på död och begravning inom hinduismen. Som en inledande betraktelse bör vi vara medvetna om att hinduismen inte är någon enhetlig religion som t.ex. islam, utan ett paraplybegrepp för en mängd indiska religiösa rörelser och filosofiska skolor som vuxit fram och förändrats under flera tusen år. Det finns alltså en stor bredd då det gäller teologiska och filosofiska frågor i hinduismen och då även när det gäller synen på livet efter döden...

5
Average: 5 (1 vote)