Hinduismen - en överblick

          

Faktahäfte i pdf-format (5 sid) som innehåller en intressant sammanställning av vad hinduismen är och går ut på. Här berättas om hinduismens grundläggande drag, definitioner av hinduism, religionens utbredning, gudar och religiösa riktningar, symboler och seder, kvinnan i hinduismen, etc. Materialet finns på Helsingborgsdialogens hemsida. Helsingborgsdialogen är ett projekt mellan ABF och Socialdemokraterna i Helsingborg.

3.75
Average: 3.8 (4 votes)