Hinduismen - en överblick

S

Faktahäfte i pdf-format (5 sid) som innehåller en intressant sammanställning av vad hinduismen är och går ut på. Här berättas om hinduismens grundläggande drag, definitioner av hinduism, religionens utbredning, gudar och religiösa riktningar, symboler och seder, kvinnan i hinduismen, etc. Materialet finns på Helsingborgsdialogens hemsida. Helsingborgsdialogen är ett projekt mellan ABF och Socialdemokraterna i Helsingborg.

Publicerad: 14 februari 2012

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hinduismen

Hinduismen är Indiens största religion och en av världsreligionerna. En central tanke är tron på reinkarnation och att...

Relaterade taggar

Genus och genusperspektiv

Ordet genus är hämtat från latinet och betyder "sort" eller "släkte". Begreppet genus används för...