Haparandas historia

          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan fördjupa dig i den norrländska staden Haparandas historia. Haparanda är en av Sveriges minsta städer och har alltid varit en marknadsplats. Under första världskriget utgjorde orten den enda passagen mellan Ryssland och övriga Europa...

3
Average: 3 (1 vote)