Hade kriget kunnat stoppas?

          

Hade första världskriget kunnat undvikas? Den frågan försöker Lars Hammarén besvara i en liten essä som också diskuterar varför kriget bröt ut.

3
Average: 3 (1 vote)