Gustav Vasa – revoltören som byggde en nation

          

Artikel i tidningen Populär Historia som belyser Gustav Vasa som nationsbyggare. Här får du veta mer om Gustav Vasa både som person och som politiker. Artikeln åskådliggör en rad kända episoder ur Gustav Vasas levnad men diskuterar också hans egna personliga intresse av att skapa ett gott eftermäle av sig själv i den svenska historien.

4.5
Average: 4.5 (2 votes)