Gränsfred i krigstid

          

Artikel i tidningen Populär Historia som belyser förhållandet i krigstid mellan människorna som bodde längs med gränserna. Under 1500- och 1600-talet gick grannsämjan ofta före rikets intressen. Under alla krig mellan Sverige och Danmark slöt folk på ömse sidor riksgränsen avtal om lokala freder…

3
Average: 3 (1 vote)