FRI - Föreningen Rädda Individen

          

FRI är en stödförening för människor som förlorat vänner eller anhöriga till ”destruktiva” sekter. FRI ger också stöd till avhoppare från sådana rörelser. Här kan du läsa om deras verksamhet och deras syn på frihet i samband med religion. På webbsidan kan du också ta del av FRI:s syn på en mängd olika religiösa rörelser och deras verksamhet i Sverige.

3
Average: 3 (3 votes)