Från speldosa till mp3

          

Tekniska museets temasidor om den ljudbevarande teknikens historia. Här berättas om bandspelare, CD-spelare, fonografen, grammofonen, trådspelare m.m. De äldsta ljudåtergivande föremålen i samlingen är speldosor från mitten av 1800-talet...

3.333335
Average: 3.3 (3 votes)