Första världskriget ur ett socialistiskt perspektiv

          

I tidningen Offensiv, som drivs av Rättvisepartiet Socialisterna kan du läsa om första världskriget ur ett socialistiskt perspektiv. Första världskriget var ett imperialistiskt krig för makt, prestige, marknader, territorier och kolonier. Kriget, som kom att kallas Det stora kriget, rasade ända fram till slutet av 1918. Under dessa år förvandlades delar av Europa till en krigskyrkogård. Det mänskliga lidandet och förödelsen, som kriget orsakade, saknar historisk motsvarighet. Uppemot 20 miljoner människor, soldater och civila, dog i kriget. Serbien led de proportionellt största förlusterna – nästan var sjätte invånare förlorade sitt liv...

Kategorier:
4
Average: 4 (1 vote)