Förföljda och föraktade - svenska politiker i ett historiskt perspektiv

          

Artikel i tidningen Populär Historia där synen på svenska politiker betraktas i ett 250-årigt perspektiv. Att vara politiker i dag förefaller besvärligt. Uppdraget för med sig en rad frestelser som några faller för. Men är politikerföraktet något nytt? Var forna tiders politiker så skötsamma att misstron aldrig fann någon näring?...

3
Average: 3 (1 vote)