Flottningens och flottarnas historia

S

På Skogen arkivs webbplats finns massor av fakta om flottning och flottarna. Flottningen ökade i omfattning från 1700-talet då timmer behövdes till vattensågarna. Från 1739 fanns en förordning som föreskrev att både allmoge och borgerskap fick bedriva flottning genom kungsådra och allmänna farleder. Där fick inte finnas några fiskeredskap som hindrade flottningen, den hade förtur. Flottningen ökade än mer på 1800-talet då man började använda ångsågar vid sågverken. Ända sedan 1500-talet har det funnits sågverk i södra Norrland. I och med att järnbruk började drivas, ökade behovet av virke för att hålla dessa igång...

Publicerad: 14 februari 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Sverige under 1800-talet

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Ekonomi och handel 1776-1914

Ekonomi och handel i Europa och världen under det långa 1800-talet. Kapitalismen växer sig stark.

Relaterade taggar

Flottning

Flottning var länge det enda transportsättet för timmer. Redan på 1300-talet användes älvar och...

Sveriges industrialisering

Sveriges industrialisering påbörjades ganska sent, cirka hundra år efter Storbritannien. Men när...

Sågverksindustrin

Den svenska sågverksindustrin befann sig länge i skuggan av den norska, men från 1800-talets mitt...