Fem medicinska upptäckter som förändrat världen

          

Artikel i tidningen Allt om Vetenskap där du kan läsa om fem medicinska upptäckter som betytt extremt mycket för miljoner människor. Här berättas om röntgen, Florence­ Nightingales sjukhushygien, vaccination, penicillin och indelningen i blodgrupper.

4
Average: 4 (1 vote)