Fakta om konfucianismen

          

Omfattande faktatext om konfucianismen. Konfucianismen är en filosofisk riktning, uppkallad efter Kong-zi (Konfucius) som levde för ca 2500 år sedan. Konfucianismen handlar bland annat om konsten att styra riket enligt humanistiska ideal och fungerade som statsfilosofi i Kina under två årtusenden.

Webbplatsen drivs av Tore Persson som har arbetat som journalist och folkbildare på studieförbund och folkhögskolor samt har ett stort intresse för Kina.

Kategorier:
5
Average: 5 (1 vote)