Ett elitgarde för bildning och mission

          

Artikel i tidningen Populär Historia där det berättas om jesuiterna - ett elitgarde för bildning och mission. Länge betraktades jesuiterna som Vatikanens stormtrupp, stridande enligt principen att ändamålen helgar medlen. Men det är inte en sann bild av jesuiterna. Från ordens grundande på 1500-talet präglades den av ett stort bildningsideal. Och i centrum för jesuiternas arbete stod utbildning och mission…

4
Average: 4 (1 vote)