Etik ur ett filosofiskt perspektiv - etiska modeller

Bild:
          

På Komvux Gotlands hemsida kan du läsa om etik ur ett filosofiskt perspektiv. Här kan du exempelvis lära dig skillnaderna mellan pliktetik, konsekvensetik och metaetik. Du kan också fördjupa dig i några av de viktigaste filosofernas tankar som ligger bakom vårt humanistiska arv.

3
Average: 3 (1 vote)