Efterkrigstidens huvuddrag

          

På Komvux Gotlands hemsida hittar du en faktasida som behandlar efterkrigstidens politiska historia i korta drag. Här berättas om Tyskland, kalla kriget, Suezkrisen, Palestinafrågan, Koreakriget, Vietnamkriget, Kubakrisen, Centralamerika och Östeuropa.

3.333335
Average: 3.3 (3 votes)