Efterkrigstidens huvuddrag

          

På Komvux Gotlands hemsida hittar du en faktasida som behandlar efterkrigstidens politiska historia i korta drag. Här berättas om Tyskland, kalla kriget, Suezkrisen, Palestinafrågan, Koreakriget, Vietnamkriget, Kubakrisen, Centralamerika och Östeuropa.

4.5
Average: 4.5 (2 votes)