Djur i forskningen

          

Webbplatsen Codex är Vetenskapsrådets portal till forskningsetiska riktlinjer. Här kan du läsa om frågor som berör djur i forskningen. Användandet av djur i forskningen har de senaste åren blivit en av de viktigaste forskningsetiska frågorna. Å ena sidan är djurförsök viktiga för att t.ex. testa läkemedel så att de inte skadar människor. Å andra sidan menar många att vi har förpliktelser mot djuren och att vi inte kan låta dem lida för vår skull…

Kategorier: Taggar:
4
Average: 4 (1 vote)