Det arabiska kalifatets uppgång och fall

Bild:
          

På Lars Hammaréns webbsida kan du fördjupa dig i islams tidiga historia. Här berättas om araberna, Muhammed, de första kaliferna, arabernas världsvälde, den abbasidiska revolutionen, Bagdadkalifatets storhetstid och kalifatets upplösning. Hammarén tar dessutom upp en rad intressanta aspekter som kvinnans roll, sociala förhållanden, det muslimska slaveriet, lagar och rättsystem, slavsoldater, korstågen m.m.

2
Average: 2 (2 votes)