Den stora urladdningen - Röda arméns anfall mot Finland och Hitlers anfall mot Frankrike

          

Militärhistorisk artikel i tidningen Pennan & Svärdet där du kan läsa om början av andra världskriget med fokus på finska vinterkriget och Hitlers anfall mot Frankrike.

4.666665
Average: 4.7 (3 votes)