Den ortodoxa kyrkan - läran

          

Faktasida på Komvux Gotlands hemsida där du kan läsa om den ortodoxa kyrkan. Ortodoxi betyder rätt lära och rätt lovsång. Den ortodoxa kyrkan kom tidigt att ta annan form än i kyrkan i Västeuropa...

Kategorier:
3
Average: 3 (3 votes)