Demokratiskt beslutsfattande: Olika typer av majoritet

Av: Mattias Nylander |
Tid:
4:19
|
|
          

Kort genomgång (4:19 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander förklarar vilka typer av majoritetsbeslut som tillämpas inom olika former av demokratiskt beslutsfattande.

5
Average: 5 (1 vote)