De mänskliga rättigheterna gäller över hela världen

Bild:
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du bland annat kan läsa om mänskliga rättigheter och folkrätt. De mänskliga rättigheterna gäller över hela världen och slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan stater och enskilda människor och begränsar bland annat statens makt över individen…

5
Average: 5 (1 vote)