De första högkulturerna: Flodkulturer

Av: Mik Ran |
Tid:
15:01
|
|
          

Genomgång (15:01 min), del 1 av 3, där SO-läraren "Mik Ran" berättar om de första högkulturerna. Här med fokus på begreppen "högkultur" och "civilisation", flodkulturer, stadsstater och utveckling av skriften.

4.666665
Average: 4.7 (6 votes)