Dalai lama, lamaismen och lyckan

          

Essä i Tidningen Kulturen där Lena Månsson berättar om buddhismens psykologi och Dalai lamas syn på lycka och livets mening. Dalai lama, Tibets andlige ledare, lär i boken Lycka ut anvisningar och metoder i den svåra konsten att leva ett lyckligt liv och därigenom uppnå psykisk hälsa och balans...

Kategorier:
3.666665
Average: 3.7 (3 votes)