Borgerskapets utopi och triumf

          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om 1800-talets borgliga mentalitet och dess betydelse för samhällsutvecklingen. 1800-talet var den europeiska borgarklassens sekel. Men vad var egentligen en borgare och vilken betydelse hade borgerskapet för samhällsutvecklingen i Europas olika delar? Fanns en gemensam borgerlig ideologi?...

3
Average: 3 (1 vote)