Barn- och elevombudet

          

Sveriges barn och elever har en egen ombudsman och på den här webbsidan presenteras deras arbete. Genom de olika länkarna kan du få information om vilka rättigheter man har som ungdom, hur lagstiftningen ser ut och hur man anmäler kränkningar från andra i exempelvis skolan.

5
Average: 5 (1 vote)