Att tro på gud - är det bra för oss?

S

Essä på det existentiella magasinet Sans hemsida där den amerikanske sociologen Phil Zuckerman resonerar kring religiositet och samhällsutveckling. Gudstro kan vara en tröst för den troende individen men på samhällsnivå är den mindre fördelaktig i jämförelser med mer sekulära samhällsskick. Söker man en medborgerlig, rättvis, trygg, human och sund samhällsordning, är det mer troligt att man finner den bland de länder som rankas som de minst religiösa – oavsett vad de religiösa predikar...

Publicerad: 4 september 2012

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Allmänt om religion

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider...

Sekularisering

Sekularisering är en benämning för religionens minskande betydelse i det västerländska samhället.

Religionskritik

Kritik mot religion och religiositet ur olika perspektiv.

Relaterade taggar

SO-rummet tag typ

Religion och politik idag

Religion har i alla tider utnyttjats i politiska syften av ledare och politiker för att vinna...