Att avbryta en livsuppehållande behandling är ett etiskt beslut

          

Beslut om livsuppehållande behandling är inte endast en fråga om medicinsk vetenskap utan inbegriper i allra högsta grad värdefrågor där såväl vårdpersonalens som patientens värdepreferenser kommer till uttryck. Denna etiska dimension bör framgå av Socialstyrelsens riktlinjer, anser Ingemar Engström, Läkaresällskapet. Följ debatten om dödshjälp i Läkartidningens artikelarkiv. Sök på "Dödshjälp".

4
Average: 4 (3 votes)