Att avbryta en livsuppehållande behandling är ett etiskt beslut

S

Beslut om livsuppehållande behandling är inte endast en fråga om medicinsk vetenskap utan inbegriper i allra högsta grad värdefrågor där såväl vårdpersonalens som patientens värdepreferenser kommer till uttryck. Denna etiska dimension bör framgå av Socialstyrelsens riktlinjer, anser Ingemar Engström, Läkaresällskapet. Följ debatten om dödshjälp i Läkartidningens artikelarkiv. Sök på "Dödshjälp".

Publicerad: 25 juni 2012

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Dödshjälp och eutanasi

Ska vi själva få bestämma när vi vill dö? Ska andra få bestämma när vi ska dö om vi inte själva kan ta ställning?

Relaterade taggar

Död och begravning

Synen på döden Döden (det kroppsliga tillstånd från det ögonblick då livet upphör) har sedan...

SO-rummet tag typ

Medicin och sjukvård

Här hittar du material med anknytning till medicin och sjukvård (om läkemedel, läkekonst och...