Återuppståndelsen

          

Artikel i tidningen Fokus där Linda Eriksson resonerar kring vårt tids sekularisering och religionens återkomst. Sekulariseringen av det svenska samhället verkar ha avstannat. I det postmoderna samhällets krav på identitetsskapande har religionen snarare blivit ett hjälpmedel att uttrycka sin identitet med, än självklart förknippat med något som man måste göra uppror mot...

4
Average: 4 (4 votes)