Andra världskriget, del 1 - bakgrund och förspel

Av: Kenny Kvarnström |
Tid:
11:44
|
YouTube
          

Webbföreläsning (11:44 min) för högstadiet där SO-läraren Kenny Kvarnström berättar förenklat om bakgrunden till andra världskriget och de inblandade parterna. Frågor till filmen:


1. Förklara bakgrunden till det andra världskriget. (flera olika orsaker)
2. Beskriv de fyra ländernas utrikespolitik.
3. Varför bildade dem allianser med varandra?
4. Varför lät Storbritannien och Frankrike Tyskland göra som de ville?

3.5
Average: 3.5 (6 votes)