Analysera historia: Periodisering och epoker, del 1

Av: Andreas Krenz |
Tid:
3:08
|
|
          

Genomgång (3:08 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som resonerar kring periodisering av historien. Ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld. Passar såväl Historia 1a1, Historia 1b som Historia 2a och historia 3.

5
Average: 5 (1 vote)