Analys av den svensk tillväxt

          

Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik. På deras webbsida kan du med hjälp av insamlad statistik analysera hur svensk tillväxt utvecklas, speciellt vad gäller antal konkurser och nystartade företag i landet.

3
Average: 3 (1 vote)