Per Albin och Sverige inför det andra världskrigets utbrott

          

Militärhistorisk artikel i tidningen Pennan & Svärdet där du kan läsa om Sverige strax innan andra världskrigets utbrott.

2.5
Average: 2.5 (2 votes)