Per Albin och Sverige inför det andra världskrigets utbrott

          

Militärhistorisk artikel i tidningen Pennan & Svärdet där du kan läsa om Sverige strax innan andra världskrigets utbrott.

2.666665
Average: 2.7 (3 votes)