Koll på Cashen

av:
Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden
målgrupp: Gymnasiet
"Koll på cashen" är ett samarbete mellan Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden med syfte att öka ungdomars intresse och kunskap kring sin egen ekonomi, samt inspirera och stödja lärare att arbeta mer med privatekonomiska frågor.

Unga har en enorm press på sig att konsumera och tidigt ska de göra svåra ekonomiska val. Koll på cashen har tagit fram en film, lärarhandledning, webbspel och en tävling som fått fantastisk bra respons från både lärare och elever.

Under arbetet med filmen har både lärare och elever varit med i utvecklingsarbetet. Vi hoppas att Koll på cashen filmen väcker engagemang och skapar diskussioner i klassrummen.

Allt material är kostnadsfritt och finns på webbplatsen: Filmen, lärarhandledningen och tävlingsmaterialet.

Här hittar du allt skolmaterial om Koll på Cashen.

Hemsida:
Publicerad: 15 september 2013

Liknande lärarmaterial 29 st

av:
Naturskyddsföreningen
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Naturskyddsföreningen
av:
Kommerskollegium
av:
Arena Skolinformation

Sidor